Идеята SearchIT е мотивирана от предизвикателствата в ИТ бранша и от растящата нужда на квалифицирани ИТ специалисти в глобален план. За нас, за да станеш успешен, не е достатъчно да се учиш просто от добри професионалисти.

За нас динамичният свят на ИТ технологиите налага все повече нуждата от непрестанно и висококачествено ИТ обучение, което е възможно единствено в симбиоза от професионализъм и непрестаннo себеусъвършенстване.

Нашият екип е създаден и ръководен от специалисти, които имат дългогодишен професионален опит в сферата на ИТ технологиите и цялостния процес по подбор на персонал.  Всичките ни лектори са доказани практикуващи специалисти.