Идеята SearchIT е мотивирана от предизвикателствата в ИТ бранша и от растящата нужда от квалифицирани ИТ специалисти в глобален план. Според нас, за да станеш успешен, не е достатъчно да се учиш просто от добри професионалисти.  Динамичният свят на ИТ технологиите налага все повече нуждата от висококачествено ИТ обучение, което е възможно единствено в комбинация от професионализъм и непрестаннo себеусъвършенстване.

Ние от екипа на SearchIT се стараем да поддържаме постоянна комуникация с ИТ бизнеса, за да осигурим възможности за започване на работа непосредствено след завършване на курса, който сте записали. Разполагаме с две учебни зали в град София, в които провеждаме курсове на различни теми – QA Fundamentals, C# и Microsoft .NET, Системно администриране, Основи на компютърните мрежи, Microsoft Office и др.

Предлаганите от нас обучения са изградени и структурирани като теория и практика за начинаещи курсисти и предлагат възможност да станете ИТ специалист, започвайки от нулата. В програмата на всеки курс са заложени иновативни методи, които подобряват ефективността на обучението, разширяват Вашия мироглед и Ви отличават.

Активни курсове

Екипът на SearchIT предлага индивидуални решения при различните етапи в процеса на подбор чрез разнообразни услуги, ориентирани към качествено изпълнение на поетите ангажименти. Ние притежаваме познания за пазара, професионална отговорност и международна мобилност, които ни правят надежден сътрудник на глобалните ни партньори. Нашите специалисти са квалифицирани в проучването и интервюирането на ИТ кадрите от всички области. Разбираме нуждите на клиентите и кандидатите и можем да помогнем на двете страни да намерят това, което търсят.

Защо да изберете нас:

Наш основен предмет на дейност е провеждане на обучения и трейнинги в областта на Информационните Технологии, подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност. Предлагаме комплексни услуги в областта на човешките ресурси и администрирането на персонала.

При желание можем:

  • Да проведем интервю в нашия или вашия офис, обучения, квалификационни курсове, семинари и др;
  • Да съставим професионална биография (CV) и длъжностни характеристики;
  • Да Ви подготвим за участие в интервю за работа или конкурс;
  • Да развием всеки един от Вас, независимо от Вашия опит  като професионалист, достатъчно подготвен да се реализира в ИТ индустрията;
  • Да приложим индивидуален подход относно Вашите планове за бъдещето Ви развитие като ИТ специалист;
  • Да Ви съдействаме при намиране на работа, както на ИТ пазара в България, така и в чужбина (при желание от Ваша страна);

Станете лектор при нас: