Елин Колев е специалист, занимаващ се с информационна сигурност и криптография повече от 10 години. Завършил е магистратура със специализация „Компютърни системи и мрежи“. Притежава следните сертификати: ITIL Foundation for IT Service management, Cryptographic security administrator, Linux Professional Institute – LPIC 2, Certified Ethical Hacker CEH. Притежава богат опит при предоставянето на удостоверителни услуги, Регламент (ЕС) № 910/2014, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, работа с криптографски устройства – smart cards, Hardware Security Module (HSM), както и изграждането на системи, базирани на Public Key Infrastructure.
От 6 години провежда обучения, свързани с електронно подписване на документи, създаване и валидиране на квлаифициран електронен подпис.

en_USEnglish